V jaké oblasti vám můžeme pomoci?

Vytváříme umělou inteligenci na míru pro všechny typy firem. Nepoužíváme jeden produkt pro všechny. Se svými klienty spolupracujeme na řešení, která budou odpovídat jejich konkrétním potřebám. Vyberte si oblast, která vás zajímá, a my vám ukážeme příklady využití AI.

Nemáte rádi škatulkování? Jste originální a potřebujete specifický přístup? Pomůžeme vám realizovat vaše nápady a poradíme vám s výběrem ideálního řešení. Dejte nám o sobě vědět a společně to vymyslíme. Nezávazné konzultace jsou zdarma. Těšíme se na vaše nápady!

Příklady projektů a jejich řešení

Ilustrace

Chatboti a hlasoví asistenti

Umíme oživit chatboty a voiceboty, kteří zvládají tisíce interakcí denně. Navrhneme architekturu a pomůžeme s psaním konverzační logiky pomocí umělé inteligence. Naprogramujeme chatbota nebo voicebota, který si bude rozumět s vašimi zákazníky.

Pokročilý hlasový asistent na helpdesku

Zaměstnanci na helpdesku musí vyřídit i tisíce telefonátů denně. Jedná se však o rutinní činnost, která vede k časté fluktuaci zaměstnanců, a firma má pak velké náklady za nábor a zaškolování nových lidí i údržbu linky. Co s tím? Spoustu problémů lze vyřešit jednoduchým nahlédnutím do systému. Ideálním řešením se tak stává nasazení hlasového asistenta, který si s jednoduchými problémy poradí sám.

Možné řešení

Firma, která má helpdesk v provozu 12 hodin každý pracovní den, musí vyřešit tisíce telefonátů denně. Hlasový asistent sám vyřídí 95 % požadavků. Zbylých 5 % složitějších úkonů se přepojuje na seniorního operátora. Zátěž operátorů tak celkově klesne na desetinu a poskytovatel ušetří půl milionu korun měsíčně. Zvýší se také spokojenost zákazníků, protože nemusí ve špičce čekat na volného operátora.

Jednoduchý voicebot v e‑shopu

U spousty e‑shopů není nápor telefonátů takový, aby bylo potřeba najmout speciálního pracovníka pro zákaznickou podporu. Nicméně dotazy, které nejčastěji řeší stav objednávky, zdržují od práce jiného zaměstnance, čímž se snižuje jeho efektivita. Jak to řešit? Voicebot převezme vyřizování hovorů a zaměstnanci se mohou věnovat svým dalším úkolům naplno.

Možné řešení

Na e‑shop se měsíčně dovolá asi 2000 zákazníků, není tedy nutné zaškolovat operátora zákaznické podpory. Voicebot převezme 90 % hovorů a na zaměstnance bude delegovat už jen zbylých 200 hovorů měsíčně, tedy méně než 10 telefonátů denně. Voicebot ušetří práci zaměstnancům a zákazníci nemusí čekat na přepojení ve špičce.

Ilustrace

Analýza dat z textů, obrázků a nahrávek

Pomocí strojového učení dokážeme vyčíst fakturační údaje z obrázku, analyzovat obsah zvukové nahrávky nebo roztřídit e‑maily. Poradíme si s daty různého formátu. Přenechte rutinní činnosti umělé inteligenci.

Zpracování naskenovaných a elektronických faktur

Většina informací proudí v nestrukturované formě, zatímco systémy firem a jejich databáze jsou postaveny na informacích, které mají řád. Například u každé faktury chceme znát částku, předmět faktury, čísla účtů a splatnosti. Přepis informací mohou dělat lidé, ale stejně dobře a rychleji to dokáže umělá inteligence. Systém se také může naučit, jak faktury zaúčtovat. Dle vyčtených informací z faktury navrhne, na které účty půjdou jaké částky, a kompetentní osoba je pak již jen schválí.

Možné řešení

Logistická společnost přepravuje zboží po celém světě a nemůže ovlivnit formát faktur, které dostává. Zaměstnává tedy tým lidí, kteří faktury ručně přepisují do systému společnosti. My jim vytvoříme mobilní aplikaci, která po vyfocení faktury pošle obrázek do interních systémů, kde se obrázek převede na text. Systém si poté z textu vytáhne všechny relevantní informace. Pokud bude některé políčko nečitelné nebo systém vyhodnotí nějaké nesrovnalosti, zaměstnanec dostane upozornění a provede ruční kontrolu. Po úspěšné kontrole se faktura sama vloží do účetních a dalších systémů. Nasazením aplikace u každé faktury firma ušetří minimálně 10 minut času. Dvěma zaměstnancům tak vznikne prostor pro práci s větší přidanou hodnotou než přepisování údajů do systému. Stejný systém se dá použít například k proplácení výdajů zaměstnanců ze služebních cest.

Analýzy zvuku vyrobeného zařízení

Produkty vyrobené v továrnách se před expedicí zákazníkovi vždy testují. Nicméně ne každá závada je odhalena už ve výrobě. Kvůli tomu vznikají náklady na reklamaci, vyrobení náhrady a logistiku. Díky analýze zvuku můžeme případnou závadu odhalit včas.

Možné řešení

Továrna vyrábí stroje, které po krátký čas pracovníci nechávají spuštěné, aby otestovali jejich funkčnost. Řada závad se však v tomto čase neprojeví. Rozhodli se proto vytvořit zvukovou databázi. Po několik týdnů na mobil nahrávali zvuky testovaných strojů a získali tak několik set nahrávek. Po měsíci k nahrávkám přiřadili informace, zda byl stroj poruchový. Celkem bylo identifikováno 7 typů poruch a ke každé bylo k dispozici 5 až 20 nahrávek. Zpracováním nahrávek se vytvořila komplexní neuronová síť, která dokázala předpovědět, zda a případně jaký typ poruchy nastane na základě zvuku stroje. Na základě těchto dat vznikla mobilní aplikace, která je k dispozici přímo na výrobní lince.

Analýza zvuku a stavu používaných strojů v továrně (zdraví strojů)

Revize strojů v továrnách musí být ze zákona provedena každé 2 roky. Některé stroje se však mezi revizemi porouchají a při kontrole se zjistí, že se musí vyřadit. To způsobuje výpadky ve výrobě. Umělá inteligence určí na základě vstupních dat pořadí revizí a dodá informaci o riziku výpadku stroje. AI odhadne, za jak dlouho se stroj porouchá.

Možné řešení

V továrně průběžně nahráváme zvuky strojů a komprimovaně je přeposíláme do datového centra. Sledujeme údaje o stáří stroje, o teplotě nebo vlhkosti. Analyzujeme také pravidelnost využití stroje, případně různé extrémy. Vždy bereme v potaz odbornost lidí s ním pracujících. Kamerou můžeme také sledovat například svítící kontrolky nebo kabely trčící ze stroje. Na základě těchto dat můžeme velmi dobře popsat stav stroje a díky umělé inteligenci předpovědět jeho životnost a provést údržbu dříve, než dojde k poruše a následnému výpadku ve výrobě.

Přeposílání korespondence na správné oddělení ze všech kanálů a automatické odpovídání na zprávy

Firmou každý den projdou až tisíce zpráv prostřednictvím e‑mailů, formulářů na webu nebo účtů na sociálních sítích. Většinu zpráv vyřizují pověření zaměstnanci, kteří případné složitější dotazy přeposílají na odpovídající oddělení ve firmě. Umělá inteligence dokáže zprávy nejen snadno vytřídit, ale na část z nich rovnou i odpovědět.

Možné řešení

Prozkoumáme komunikaci ve firmě. Do této kategorie patří například servisní požadavky, interní komunikace nebo externí korespondence. Zaměříme se na všechny používané kanály, tedy e‑mail, messenger, CRM a další. Na základě těchto dat naučíme systém rozpoznávat dosud používané kategorie zpráv a z dat zjistíme, jestli nemůžeme pracovat s dalšími kategoriemi, případně jim dokážeme přiřadit i různou prioritu. Díky AI tak bude pošta tříděná automaticky. K tomu můžeme zpracovat automatické odpovědi a upozorňovat na nové kontakty či důležité dokumenty. Naučíme systém odhalovat podvody, například když e‑mailová adresa nesedí s podpisem.

Ilustrace

Full‑textové a sémantické vyhledávání

Máme zkušenost s tvorbou internetových vyhledávačů i s vylepšováním vyhledávání nad Elasticsearch databází u klienta. Díky chytrému vyhledávání vám pomůžeme s urychlením práce, dodáním podkladů i monitorováním webu.

Full‑textové vyhledávání

Firmy mívají rozsáhlé databáze a dokumentaci, kterou vyplňují lidé. Nicméně lidé dělají chyby, nemusí být správně zaškolení, mají tendenci vyplňovat stejné údaje různými způsoby nebo jsou to uživatelé, kteří chtějí systém jednoduše obejít. Vyhledávání v databázích se tak stává komplikované. Díky správně naprogramovanému full‑textovému vyhledávání umíme tyto i podobné problémy řešit.

Možné řešení

Prvním krokem je audit v současných databázích. Navrhneme automatické opravy a nová pravidla pro vkládání záznamů do databáze. K tomu můžeme využít chytré skripty, které budou uživateli našeptávat správné varianty a zakážou zadávat nesmysly. Například pokud bude někdo vkládat poptávku na koupi bytu za 10 000 Kč měsíčně, systém ho upozorní, že nejspíš myslel pronájem, nebo si spletl částku. Můžeme také zavést systém vyhledávání, který najde překlepy, záměny slov za podobná slova nebo další nedorozumění jako třeba číslo zapsané textem místo číslicemi. Výsledkem budou přesnější analýzy a rychlejší práce. Kvalitní data vám umožní najít přesně to, co potřebujete.

Sémantické vyhledávání v administraci

Vyhledávání podle obsahu má výhodu oproti full‑textovému vyhledávání, protože rozumí významu slov. V AI check umíme implementovat do vašeho softwaru nebo webového rozhraní dvě vyhledávací pole – podle zkopírovaného textu nebo podle nahraného dokumentu. Nemusíte se tedy omezovat jen na klíčová slova. Umíme naprogramovat také vyhledávání pomocí obrázků.

Možné řešení

Firma má velký dokumentový server, ale chybí řádná kategorizace, jako je štítkování dokumentů. Na klíčová slova se tedy nedá spolehnout. Je potřeba hledat dokumenty podle obsahu a ne podle názvu. Například jsme si stáhli finanční zprávu za rok 2015 a chtěli bychom najít všechny existující finanční zprávy. Když zadáte celý dokument, který obsahuje roční vyúčtování, najde všechny dokumenty s podobnou strukturou a obsahem, i když nadpisy budou zcela jiné. Díky tomu, že program rozumí významu slov, například při zadání slova faktura ví, že má najít i vyúčtování nebo invoice. Můžete využít i vyhledávání pomocí obrázků například u naskenovaných faktur, kde můžeme zapojit do procesu loga firem nebo obrázky zboží.

Ilustrace

Práce s daty a datová analýza

Uživatelé mohou při zadávání údajů dělat chyby. Umělá inteligence je nejen přesná, ale dokáže také rozpoznat vadné výrobky, analyzovat zákazníky nebo upozornit na možná rizika. Najdeme řešení přímo podle vašich potřeb.

Propojení dat ve firmě

Firmy často pracují s řadou nástrojů a data mezi nimi přenáší v excelu nebo jiném exportním formátu. Systémy spolu navzájem nepracují. Pomůžeme vám automatizovat přenos dat. Také vás naučíme pracovat s daty, která jste doteď nevyužívali a přitom by pro vaše podnikání mohla být prospěšná.

Možné řešení

Když nahradíme manuální přenos dat automatickou komunikací, nestane se například, že pověřený zaměstnanec onemocní a v systému budou data chybět. Při auditu dat a systému ve firmě často také objevíme data, o kterých do té doby nikdo nevěděl, přitom by se mohla využít ve prospěch podnikání. Postavíme vám analytický systém, který bude monitorovat anomálie v datech a další zajímavé faktory.

Identifikace riskantních dokumentů a přístupů k nim

Firma disponuje velkým množstvím dokumentů, ke kterým přistupují v průběhu času různí lidé. Zabráníme tomu, aby se dokumenty dostaly do nepovolaných rukou.

Možné řešení

Ve firmě mají různí zaměstnanci přístup k různě citlivým datům. Pomocí AI monitorujeme přístupy k souborům, jejich prohlížení, editaci a stahování. Pokud některý uživatel začne ze dne na den stahovat, mazat nebo prohlížet dokumenty, o které se nikdy předtím nezajímal, varujeme správce systému. Přístup můžeme také dočasně zablokovat, než se podezřelé chování vyřeší. Díky AI umíme také rozpoznat potenciální riskantnost obsahu dokumentu na základě přístupových práv a obsahu a na základě podobnosti s jinými důležitými dokumenty.

Ilustrace

Prediktivní analýzy

Díky možnosti zpracování velkého množství dat vám pomůžeme předpovědět zdraví strojů, finanční vývoj nebo optimalizovat zdroje. Dejte nám vědět, co zrovna potřebujete.

Predikce havárií na základě historických a geografických dat

Pomocí sběru relevantních dat dokážeme vytvořit umělou inteligenci, která například naplánuje revizi infrastruktury tak, aby se kontrolovala místa s největší pravděpodobností hrozící havárie.

Možné řešení

Firma spravuje velké množství kolektorů pod/nad zemí. Přístup k řadě kolektorů lze uskutečnit mimo havárii jen rozkopáním ulice nebo je potřeba povolení a naplánování. Chceme omezit havárie na minimum. Jak budeme postupovat?

 1. Provedeme analýzu všech dostupných dat
  • typ a materiál kolektoru
  • hloubka
  • teploty a srážky v místě kolektorů a v jejich blízkosti (silnice, důl, továrna, dálnice)
  • stáří kolektoru
  • nepravidelnost využití
  • havárie a stavby v okolí kolektoru
 2. Na základě sebraných dat vytvoříme program s umělou inteligencí, který naplánuje revize tak, aby se kontrolovala místa, kde je aktuálně největší pravděpodobnost hrozící havárie.

Optimalizace zásob

Cílem firem je plánovat nákupy zboží tak, aby byly sklady zaplněné pouze podle aktuální potřeby. Optimalizace stavu zásob může přinést zásadní úspory. Cílem optimalizace je mít na skladě množství produktů, které co nejpřesněji odpovídá poptávce v daném období. Analýzou dat dokážeme předvídat poptávku a optimalizovat nákupy a přesuny zboží. Navrhneme strategii pro doplňování zásob.

Možné řešení

Analýzou skladů a historických dat v kombinaci s plánem výroby zjišťujeme možnosti zaplnění skladů. Do predikcí zahrnujeme faktory jako počasí, ekonomickou situaci podle údajů z burz nebo sezónní poptávku závislou například na svátcích. Využíváme data z dodavatelského řetězce o očekávaných dodacích lhůtách a cenách vstupů. Do předpovědi zahrnujeme také obchodní cíle pro budoucí období, například přidání nového prodejního kanálu.

Finanční plánování a cashflow management

Cashflow management je kritický pro zdravé fungování firmy. Umělá inteligence dokáže plánovat příjmy například podle předpokládaného data splácení faktur nebo pravidelných výdajů z minulosti. Pomůžeme vám s udržitelným účetnictvím.

Možné řešení

Strojové učení může předpovědět budoucí trendy na základě velkého balíku historických dat. Vytvoříme systém, který dokáže na základě těchto dat modelovat budoucí příjmy a náklady. Můžeme přidat také faktory, jako je platební morálka zákazníka nebo aktuální makroekonomická situace.

Predikce chování dodavatelů a odběratelů

Firma je závislá na své síti dodavatelů a odběratelů. Pokud u někoho z nich dojde k problému, nemusíte se to dozvědět včas. Nelze se spolehnout na proaktivní informování od partnera, ani není možné pravidelně u všech monitorovat aktuální stav. Analýzou potřebných dat předpovíme chování vašich dodavatelů i odběratelů a vy se tak včas připravíte na případné problémy.

Možné řešení

Pro zákazníka vytvoříme systém, který sleduje akcie, hospodářské zprávy a další veřejné dokumenty. Analyzujeme ceny součástek a hotového zboží ve velkoobchodech. Systém také dokáže monitorovat novinové články a hledat nové produkty, plány expanze, ale i krizové momenty, insolvence a reklamace. Sesbíráním všech dat předvídáme výpadky u odběratele či dodavatele, ale také zvýšenou poptávku po součástkách nebo zboží. Systém bude také generovat pravidelné reporty o potenciálních rizicích a příležitostech. Expert na danou problematiku dostane pravidelně ke zhodnocení generované reporty o potenciálních rizicích a příležitostech.

Ilustrace

Stylometrie a určování autorství

Stylometrie rozpoznává ty nejmenší odchylky v textu. Dá se využít k péči o duševní zdraví zaměstnanců, odhalování falešných recenzí nebo podvodných dokumentů. Za systém na určování autorství jsme získali i ocenění.

Boj s extremismem

Stylometrie pracuje s textem na takové úrovni, že dokáže rozeznat rizikové chování na základě písemného projevu.

Možné řešení

V roce 2014 náš CTO získal Cenu ministra vnitra za bezpečnostní výzkum. Podílel se na vývoji platformy, která rozpoznává autorství extremistických a teroristických textů pro české bezpečnostní složky.

Kontrola správnosti registračních údajů

V autorském stylu jsou zakódované informace o pisateli, jako je pohlaví nebo věk. Umělá inteligence tak dokáže odhalit omyly nebo zlé úmysly.

Možné řešení

Internetová seznamka zveřejňuje seriózní inzeráty. Někteří uživatelé však mohou kvůli své nepozornosti svůj inzerát vložit do špatné kategorie právě třeba v případě pohlaví. Provozovatel nemá čas každý inzerát kontrolovat a provádět změny ručně. U spousty příspěvků je navíc těžké chybu odhadnout. Připojený plugin využívající umělou inteligenci dokáže tyto případy odhalit a správně zařadit. Poradí si i s inzerátem, kde autor své pohlaví vyloženě nezmiňuje, ale poukazuje na něj prostřednictvím zájmen nebo přídavných jmen.

Odhalování falešných recenzí a diskusních příspěvků

I v Česku najdeme agentury, které na přání píší a publikují nepravdivé recenze a diskuzní příspěvky za účelem ekonomického nebo politického profitu. Jsou to nejen falešné pozitivní recenze, ale i pomluvy, jejichž účelem je produkt nebo firmu poškodit. S umělou inteligencí tyto podvrhy dokážeme odhalit.

Možné řešení

Provozovatel e‑shopu umožňuje zákazníkům recenzovat zakoupené zboží. Pravidelně se však na webu objevují negativní recenze z několika účtů, což vzbuzuje podezření. Provozovatel by tedy rád zjistil, jestli jsou recenze autentické, nebo je píše někdo od konkurence. Jak to vyřešíme? AI check implementuje do e‑shopu plugin, který porovnává autorský styl jednotlivých recenzí. Pokud zjistí, že některé uživatelské účty mají styl totožný, upozorní na to správce webu. Ten může zablokovat účty, případně i IP adresy, ze kterých falešný recenzent přišel.

Znalecké posudky

Znalecké posudky určující autorství dokumentu nebo poukazující na plagiátorství na základě stylu psaní autora se používají u soudů už od poloviny 20. století. Umělá inteligence dokáže texty zhodnotit a odhalit plagiátorství nebo další podvody.

Možné řešení

Klient pohybující se v energetice podá velmi náročnou nabídku do otevřené soutěže. Jiné firmě se podaří získat kontakt na jednoho z pořadatelů soutěže a obstará si touto cestou kompletní odevzdanou dokumentaci klienta. Na jejím základě vypracuje nabídku, která texty pouze mírně přeformuluje, aby plagiátorství nebylo na první pohled zřejmé. Klient se obrátí na soud, jelikož odhalil, že došlo ke krádeži nabídky. Nicméně musí předložit důkazy. V AI check ve spolupráci se soudním znalcem zpracujeme obě žádosti a vyžádáme si i další podobné dokumenty od jiných autorů. Umělá inteligence následně určí, zda došlo k plagiátorství. Na základě zpracovaných dat podáme soudu také analýzu se zdůvodním včetně grafů a slovních popisů.

Kontakt:

E-mail: aicheck@aicheck.tech

Telefon: +420 605 235 151

V současné situaci firma funguje zcela digitálně a scházíme se s klienty on‑line, osobní schůzky jsou možné po předchozí domluvě.

Sledujte nás:

linkedin

© 2021 Copyright: AI check, s.r.o., Pellicova 113/3c, 602 00 Brno, IČO 09830481, C 120948 vedená u Krajského soudu v Brně.